ПРОЕКТИ

Covid-19

Световната пандемия от новия коронавирус изправи множество предприятия пред нови предизвикателства, за които е нужен гъвкав подход…