Проект: BG-RRP-3.004-1539-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Краен получател: „Н.К.Н. “ ООД

Главна цел: „Подобряване на ефективността на производствените процеси на Н.К.Н. ООД, постигане на по-високи нива на производителност и оптимизиране на производствената верига при производството на химически продукти“

Начална на проекта: 10.04.2023 г.

Крайна дата на проекта: 10.04.2024 г.

Обща стойност на проекта: 224 608,96 лв., от които 112 304,47 лв. безвъзмездно финансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU